200x140_EZ4
En personlig marknad & sponsringsbyrå med tunga referenser

Om oss

Ezenze är en väletablerad marknad & sponsringsbyrå med bred erfarenhet och har varit verksamma sedan 2004 med kontor i Helsingborg.

Vi bistår med att planera, genomföra och utvärdera sponsorskap, men vi bistår också med grafiska projekt inom marknadsföring, rådgivning och projektledning av event. Våra kunder är både stora och små företag, men även föreningar och kommuner.

Sponsring

Som sponsringsbyrå bistår vi i den dagliga verksamheten för kunden med strategi, avtalsskrivning, förhandling, faktura- ekonomifrågor, exponering och utvärdering av sponsorskapet. Vi på Ezenze bistår våra kunder oavsett om det gäller ett enskilt sponsringsprojekt eller ett mer omfattande upplägg av kundens totala sponsring.

Vi har lång erfarenhet av förhandling av sponsringsavtal, prisbilder, vad som krävs för att sponsringskostnaden blir avdragsgill i så stor utsträckning som möjligt och bokas enligt Skatteverkets regelverk. Genom våra tjänster säkerställs att kunden exponeras på bästa sätt och alltid enligt de grafiska riktlinjerna, och bistår med såväl tryckklara som digitala underlag till sponsringsmottagaren. Vid våra avstämningar med kunden presenterar vi sponsringen i siffror med en analys av vad som varit samt i vilken riktning kunden bör gå vidare.

Ezenze mål är att kunden ska kunna arbeta kostnadseffektivt, upplever ordning och reda samt får tydliga rutiner kring alla delar i sitt arbete med sponsring.

Marknad & Grafiska tjänster

Vi bistår även med marknads- och grafiskt relaterade
tjänster och utifrån kundens önskemål.

Kundcase

LED animation

Visitkort

Matchprogram

Roll up

Event

Vi bistår med rådgivning och projektledning av event och aktiviteter. Vi konsulterar också vid arrangerande av konferenser och event. Variationen har genom åren varit stor med allt från småskaliga idrottsevent till större internationella konferenser.

Ezenze är bl.a. grundare och medarrangör till Anglonordic Life Science Conference i London samt Målvaktscoachen, ett utbildningsprojekt med årliga Camper för fotbollsmålvakter.

Referenser

Kontakt

MATTIAS JOHANSSON
Grundare & Sponsorstrateg
mattias.johansson@ezenze.com
0431 893 40

STEFAN PERSSON
Projektledare
stefan.persson@ezenze.com
0431 893 40

HELSINGBORG

Ezenze AB
Drottninggatan 3 (vån 5)
252 21 Helsingborg
Hitta hit
+46 (0)431 893 40
info@ezenze.se


LONDON

Ezenze Ltd
St. James House
13 Kensington Square
London W8 5HD
Hitta hit
info@ezenze.se

200x140_EZ6